Společnost kognitivní (PSpol)

Verze z 21. 9. 2020, 08:17, kterou vytvořil imported>Admin
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Společnost kognitivní

Kognitivní společnost je pojmová i věcná varianta na téma „informační společnosti“, která chce ještě důrazněji podtrhnout roli vědění jako základního „nositele sociální dynamiky“ a především roli tvůrců vědění, tzv. kognitivistů, tedy zejména vědců, objevitelů a inovátorů. Kognitivní společnosti jsou zčásti ve stavu zrodu jako společnosti informační, síťové a digitální, zčásti existují jako možný model budoucího uspořádání společnosti. Od koncepce informační společnosti (M. Castells aj.) se liší podstatně větším důrazem na „subjektivní faktor“, na roli tvůrčích osobností, jejich jedinečnost a neopakovatelnost: sociální dynamika je v kognitivní společnosti zaručena aktivní rolí tvořivých lidí více než masivním rozšířením a nasazením techniky. Z jistého hlediska jde o elitistickou koncepci, jejíž zásadní předností je zvýraznění „humanistického činitele“ – v tomto případě jde o navázání na tradice polského sociologického myšlení, neboť koncept „humanistického činitele“ zavedl ve 20. letech do sociologie Florian Znaniecki v tezi, že každý objekt (proces, produkt atd.) je tím více společenským faktem, čím větší je jeho humanistický koeficient, jímž se rozumí extenze, míra a intenzita jeho přijímání, porozumění a prožívání jinými lidmi. Kognitivní společnost je společností s dominantou humanistického činitele.

Literatura:
Kozielecki, J. 1995. Koniec wieku nieodpowiedzalności. Warszawa: Santorski

Miloslav Petrusek


Viz též heslo společnost informační nebo koeficient humanistický ve Velkém sociologickém slovníku (1996)