Společnost primitivní: Porovnání verzí

m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(Přidána poslední věta Viz též heslo společnost předtřídní v historickém Malém sociologickém slovníku (1970))
 
Řádek 14: Řádek 14:
 
[[Kategorie:Terminologie/sociální strukturace a diferenciace]]
 
[[Kategorie:Terminologie/sociální strukturace a diferenciace]]
 
[[Kategorie:Terminologie/sociální změna a dějiny]]
 
[[Kategorie:Terminologie/sociální změna a dějiny]]
 +
----
 +
<span class="see-also">Viz též heslo [[společnost předtřídní (MSgS)|společnost předtřídní]] v historickém [[MSgS|Malém sociologickém slovníku (1970)]]</span>
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 10. 11. 2018, 20:18

společnost primitivní – obecně název společnosti, která je v očích pozorovatele na nižší kult., soc. a ekon. úrovni než jeho vlastní společnost. Z antropol. hlediska lze rozlišit 2 významy uvedeného pojmu: 1. obvykle se tak označovala (a někdy dosud označuje) společnost chápaná jako protiklad ke společnosti moderní; pojem s.p. se tedy překrýval s pojmem společnost archaická a de facto diachronně vyjadřoval kvalitu dvou společností, z nichž ta první se jeví jako „primitivní“; 2. v odborné literatuře se dlouhou dobu (i když ne výhradně) používal tento termín pro společnost, kterou je možné poměrně přesně definovat na základě některých obecných soc. jevů a která se vyznačuje tím, že její zákl. soc. vztahy vznikají nebo jsou odvozeny z příbuzenství, tech.-ekon. aktivita se orientuje na lovecko-sběračské, pastevecké nebo zemědělské činnosti, polit. organizace zahrnuje různé typy řízení společnosti, ale obvykle nevytváří státní organizaci. V kult. oblasti je nejvýzn. rysem tzv. s.p. absence písma – proto se někdy tyto společnosti označují jako společnosti preliterární. V marx. terminologii odpovídá termínu s.p. označení společnost prvobytně pospolná nebo také předtřídní společnost, oba termíny však vykazují silný vliv evolučních teorií. V čes. literatuře se místo termínu s.p., který má zavádějící a zároveň i pejorativní význam, ujal název přírodní národy, který lépe vystihuje charakter těchto společností a vytváří duální antropol. označení ke společnosti industriální.

primitive society société primitive, société archaique primitive Gesellschaft società primitiva

Literatura: Kuper, A.: The invention of Primitive Society. Transformations of an Illusion. London, New York 1988; viz též antropologie sociální; antropologie kulturní.

Zdeněk Justoň


Viz též heslo společnost předtřídní v historickém Malém sociologickém slovníku (1970)