Studia sociologica

Studia sociologica (1968–)

Studia sociologica 01.jpg

Tematická řada sborníků Studia Philosophica et Historica, publikovaných v rámci edice Acta Universitatis Carolinae katedrou sociologie pražské Filosofické fakulty UK, shrnujících (výlučně nebo alespoň především) stati, recenze a další texty zaměstnanců této katedry. Periodikum mělo charakter sborníku či ročenky vydavatelského pracoviště, v roční periodicitě však vyšla jen první tři čísla, následně sborník vycházel nepravidelně (1973, 1975, 1977, 1986 s vročeními 1983 a 1984), po roce 1989 o něco častěji (1992, 1995 s vročením 1994, 1998 s vročením 1966, 2000 s vročením 1997, 2003 s vročením 2001, 2006 s vročením 2004, 2009 s vročením 2006, 2013 s vročením 2009 a 2011, 2014 s vročením 2012 a 2013, 2015 s vročením 2014, 2016).

První čísla představovala poměrně ambiciózní vstup nově zřízené katedry do dobových českých akademických diskusí, druhé číslo tuto ambici ještě zvýšilo tím, že bylo celé vydáno v angličtině a obsahovalo rovněž bibliografii české a slovenské sociologické produkce. Dále se ročenka vydala cestou tematických čísel, zprvu dost koherentních, avšak postupně spíše představujících „vedlejší publikační prostor“ pro své autory. Kvalitativní úroveň jednotlivých textů byla v období tzv. normalizace nevyrovnaná a tak tomu zůstalo i dnes. V období před rokem 1989 byli nejproduktivnějšími autory této řady Jitka Havlová, Milena Manová, Miloslav Petrusek, Jan Sedláček a Eduard Urbánek, později přibyli zejména Jiří Buriánek, Oleg Suša a Jiří Šubrt.

Sborník je plnotextově přístupný prostřednictvím elektronické knihovny nakladatelství Karolinum: http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_detail&id=112

Literatura:

Kateřina Holubová - Adéla Javůrková - Jakub Mlynář - Renáta Topinková: „Nenápadný dokument o české sociologii: Periodikum AUC Philosophica et Historica – Studia Sociologica, jeho rysy a proměny.“ Naše společnost 15, 2017, 2: 31–50.

Zdeněk R. Nešpor