Systémy řízení automatizované

systémy řízení automatizované – jsou známé pod zkratkou ASŘ jako jedna z cílových aplikací automatizace v oblasti řízení, kterou propagovaly byvalé social. státy od počátku 70. l. (V. M. Gluškov) spolu s pojmem „automatizovaný informační systém“ (AIS). Pod pojmem ASŘ se rozuměl řídící systém vybavený počítači, telekomunikační technikou a programy pro počítače (software), umožňující generovat informace pro řízení z centrálně uložených dat. Ve vyspělých kap. státech se v téže době hovořilo o „automatickém zpracování dat“ (dataprocessing). Pojem ASŘ vyjadřoval širší přístup k zavádění počítačů pro centrální řídící systémy. Rozlišovalo se ASŘ technol. procesů, organizací, územního řízení. Gluškovova idea celostátního automatizovaného systému řízení (CAS) není rozvíjena, protože vycházela z centrálního administrativně přikazovacího systému řízení v social. státech.

automated management systems systèmes de regulation automatisée automatisierte Managementsysteme sistemi di gestione automatizzati

Vladimír Pernica