Třída družstevních rolníků

třída družstevních rolníků – pojem používaný v bývalých social. státech pro pracující v zemědělství, kteří byli spojeni právním vztahem – členstvím v JZD nebo v jiném typu zemědělského družstevního podniku a rozvíjeli svoji činnost na principu družstevního vlastnictví výrobních prostředků. Specif. způsob nabývání důchodu a specif. postavení ve spol. organizaci práce odlišovaly t.d.r. od dělnické třídy. Do t.d.r. patřili jak duševní pracovníci, resp. pracovníci vykonávající složitou a vysoce kvalifikovanou práci (inteligence), tak manuální pracovníci v široké kvalifikační škále. Z hlediska profese a kvalifikace i soc. postavení šlo tedy o nehomogenní skupinu, která nicméně vytvářela základ soc. struktury venkova a uchovala alespoň zčásti tradiční prvky venkovského životního stylu.

class of cooperative farmers classe des paysans de coopératives Klasse der Genossenschaftsbauern classe dei membri delle cooperative agricole

Helena Hudečková