Utilitarismus axiologický

utilitarismus axiologický – (z řec. axios = cenný) – stanovisko uplatňující se především ve sféře tzv. praktické filozofie a interpretující principy utilitarismu v rovině axiologie. Různě chápaný ústřední pojem užitku, v klasické podobě formulovaný J. Benthamem, nabývá v horizontu u.a. podoby fundamentální hodnoty, na které je vybudován daný hodnotový systém a z níž je odvozeno místo a funkce všech ostatních hodnot systému. Stejně význ. postulátem u.a. je přiznání motivační a normativní funkce hodnot jako zdrojů a východisek volby sociálního jednání. Principy u.a. se objevují v řadě etických teorií a rovněž v některých teoriích soc. jednání.

axiological utilitarianism utilitarisme axiologique axiologischer Utilitarismus utilitarismo axiologico

Literatura: Čavčavadze, N. Z.: Kultura i cennosti. Tbilisi 1984; Lalande, A.: Utilitarisme. Utilitaire. Utilitariste. In: Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris 1976.

Pavel Baran