Válka: Porovnání verzí

(Přidána poslední věta Viz též heslo válka v historickém Malém sociologickém slovníku (1970))
Řádek 13: Řádek 13:
 
[[Kategorie:Aut: Bláha Karel]]
 
[[Kategorie:Aut: Bláha Karel]]
 
[[Kategorie:Terminologie/politika, ideologie, právo, správa]]
 
[[Kategorie:Terminologie/politika, ideologie, právo, správa]]
 +
----
 +
<span class="see-also">Viz též heslo [[válka (MSgS)|válka]] v historickém [[MSgS|Malém sociologickém slovníku (1970)]]</span>
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Verze z 10. 11. 2018, 20:18

válka – řešení mezistátních či občanských sporů násilným, většinou krvavým způsobem, ozbrojenou mocí. Někdy se uvádí, že v. je druhem boje o život. Specif. typem v. je náboženská válka. Přeneseně se termín v. používá i pro polit. a hosp. soupeření a hovoří se i o psychologické válce, příp. o ideologické válce. Tzv. studená válka využívá spíše psychol a ideol. „zbraně“ včetně zastrašování zbrojením, tedy přípravou na skutečnou v. Podle K. Ph. G. von Clausewitze je v. akt násilí vykonávaný s cílem donutit protivníka, aby se podřídil naší vůli; je to nástroj politiky. V. I. Lenin definoval v. jako pokračování politiky. V ortodoxním marxismu je v. považována především za důsledek ekon. procesů a třídního boje. V pluralistickém spektru pohledů na v. se vyskytují náb., naturalistické, psychol., technokratické aj. teorie válek. P. A. Sorokin uvádí protikladné s-gické teorie soc. funkcí a příčin v.: jedny obhajují v. jako činitele pokroku s blahodárnými účinky a druhé absolutizují její škodlivost a zkázonosný vliv. S. R. Steinmetz tvrdí, že v. z lidských dějin nikdy nezmizí. Soc. činitele a důsledky v. analyzuje sociologie války. Podle morální a právní klasifikace lze v. dělit na spravedlivé a nespravedlivé, obranné a útočné, podle rozsahu na v. lokální a svět., mezi dvěma státy a koaliční, krátké či vleklé, a podle použití vojenské techniky se rozlišují v. omezené a totální, dnes konvenční anebo s použitím zbraní hromadného ničení, v. statické a dynamické. Na v. s použitím zbraní hromadného ničení je vesměs pohlíženo jako na zložin ohrožující lidstvo. Proti v. je zaměřeno mírové hnutí (viz též teorie míru). Přeneseně se termín v. používá i pro polit. a hosp. soupeření a hovoří se i o psychologické válce, příp. o ideologické válce. Tyto „války“ používají různé způsoby přesvědčování, příp. manipulace veř. mínění. Tzv. studená válka využívá kromě psychol. a ideol. „zbraní“ také zastrašování zbrojením, tedy přípravou na skutečnou válku.

war guerre Krieg guerra

Literatura: Beneš, E.: Válka a kultura. 1922; Clausewitz, C. von: O válce. 1959; Chalupný, E.: Sociologie soutěže, boje a války. Praha 1968; Sorokin, P. A.: (1928) Sociologické nauky přítomnosti. Praha 1936; Steinmetz, S. R.: Die Soziologie des Krieges. 1929; Wright, Q.: (1942) A Study of War. 1965.

Karel Bláha


Viz též heslo válka v historickém Malém sociologickém slovníku (1970)