Výběr se stejnými pravděpodobnostmi

výběr se stejnými pravděpodobnostmi – postup pravděpodobnostního výběru zajišťující každé jednotce základního souboru stejnou šanci, že bude zahrnuta do výběrového souboru. Tato vlastnost může být zajištěna i u velmi komplexních a složitých výběrových uspořádání (např. u kombinací vícestupňového, oblastního a skupinkového uspořádání) s členitými a rozmanitými oporami. Výběrové průměry (procento, úhrn) jsou nevychýlenými odhady svých populačních protějšků. Směrodatná chyba se ale obecně nedá vyjádřit. Pro mnoho uspořádání v.s.s.p. v praxi však lze prokázat přibližnou rovnost s chybou prostého náhodného výběru. Jsou-li pravděpodobnosti výběru jednotek různé ([math]p_i[/math] pro [math]i[/math]-tou jednotku zákl. souboru), je odhadem populačního průměru vážený výběrový průměr: [math]\bar x = \Sigma (x_i/p_i)/\Sigma (1/p_i)[/math] (obdobně pro procento, úhrn a další statistiky).

equal probability sampling choix aux probabilités identiques proportionale Auswahl campionamento a probabilità equale

Literatura: viz šetření výběrová.

Jan Řehák