Výzkum retrospektivní: Porovnání verzí

(import na produkční server)
 
m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 10: Řádek 10:
 
<span class="section_title">Literatura:</span> viz [[metodologie sociologická]].
 
<span class="section_title">Literatura:</span> viz [[metodologie sociologická]].
  
-- ''[[:Kategorie:Aut: Buriánek Jiří|Jiří Buriánek]]''<br />
+
''[[:Kategorie:Aut: Buriánek Jiří|Jiří Buriánek]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Buriánek Jiří]]
 
[[Kategorie:Aut: Buriánek Jiří]]
 
[[Kategorie:Metodologie/metodologie empirického výzkumu]]
 
[[Kategorie:Metodologie/metodologie empirického výzkumu]]
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 11. 12. 2017, 18:04

výzkum retrospektivní – (z lat. retro = zpět, dozadu; spectare = pohlížet) – směřuje k rekonstrukci nějakého minulého stavu, události, situace, proběhnuvšího procesu. Většinou jde o jednorázové šetření, které má buď podobu běžného empirického výzkumu, kde dotazovací techniky (interview, dotazník) jsou zaměřeny na vzpomínky zúčastněných osob, nebo jde o analýzu údajů již existujících, např. z úředních statistik, životopisů, kronik, deníků, dopisů apod. (viz analýza dokumentů). K rozšířeným typům v.r. patří např. rozbory klientely nějaké veř. instituce za určité uplynulé období. K nevýhodám v.r. patří menší možnost aktivní tvorby ukazatelů (proměnných) i problémy ověřování validity (viz též kritika pramenů). Některé v.r. jsou postaveny na sekundární analýze dat z dřívějších s-gických výzkumů. Opačně, tj. směrem do budoucna, je zaměřen výzkum prospektivní, který je organizačně a metodol. náročnější a nejčastěji mívá podobu longitudinálního výzkumu nebo experimentální procedury. Slouží účelům predikce, příp. prognózy. Stejně jako v.r., i když v jiné podobě, naráží na problém ověřitelnosti výsledků. Pro komplexní podchycení dlouhodobých soc. procesů je třeba propojit oba tyto typy výzkumů a podpořit je důkladnou analýzou současného stavu.

retrospective research recherche rétrospective retrospektive Forschung ricerca retrospettiva

Literatura: viz metodologie sociologická.

Jiří Buriánek