Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Verze z 27. 8. 2018, 10:53, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (1992–)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV) vznikl v září 1992 jako nástupnická organizace Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (viz Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce) v České republice z pražské pobočky původního ústavu. Od svého vzniku byl příspěvkovou organizací ministerstva práce a sociálních věcí, v roce 2007 se stal veřejnou výzkumnou institucí. Sídlil v prostorách ministerstva zdravotnictví na Palackého náměstí, krátce v prostorách ministerstva práce a sociálních věcí na Karlově náměstí a od roku 2017 v Dělnické ulici v Praze 7. Prvním ředitelem VÚPSV byl Oto Sedláček (1993–1996), po něm následoval Martin Mácha (1996–2001) a Ladislav Průša (2001–2017). Ústav má necelých padesát zaměstnanců.

Věnuje se především aplikovanému výzkumu v oblasti práce a sociálních politik, zpracovává podkladové materiály pro ministerstvo práce a sociálních věcí, další státní orgány a mezinárodní instituce. V současnosti se dělí na pět výzkumných týmů, sledujících příjmovou a mzdovou politiku (vedoucí Vlastimil Beran), rodinnou politiku (Věra Kuchařová), sociální dialog a pracovní vztahy (Aleš Kroupa), sociální ochranu (Martin Holub), trh práce a zaměstnanost (Jaromíra Kotíková). Součástí ústavu je rovněž brněnská pobočka, personálně prolnutá s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Ústav vydává časopis Fórum sociální politiky (od roku 2007) a výzkumné zprávy.

Zdeněk R. Nešpor