Základna materiálně-technická: Porovnání verzí

(import na produkční server)
 
m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
Řádek 8: Řádek 8:
 
</div>
 
</div>
  
-- ''[[:Kategorie:Aut: Růžička Richard|Richard Růžička]]''<br />
+
''[[:Kategorie:Aut: Růžička Richard|Richard Růžička]]''<br />
-- ''[[:Kategorie:Aut: Štědronský Václav|Václav Štědronský]]''<br />
+
''[[:Kategorie:Aut: Štědronský Václav|Václav Štědronský]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Růžička Richard]]
 
[[Kategorie:Aut: Růžička Richard]]
 
[[Kategorie:Aut: Štědronský Václav]]
 
[[Kategorie:Aut: Štědronský Václav]]

Verze z 11. 12. 2017, 18:04

základna materiálně-technická – pojem marx. ekonomie označující souhrn věcných prvků materiálních podmínek výroby. Patří sem disponibilní zásoby surovin, energie, zpracované materiály včetně půdy a dále technika ve smyslu materializovaných podob technologií (od jednoduchých nástrojů ke složitým strojovým soustavám, od elementárních popisů práce k počítačovému softwaru apod.), která je v tomto souhrnu dominantním prvkem. Z.m.-t. je chápána jako část výrobních sil společnosti a objektivní podmínka uplatnění a rozvoje jejich dalších složek (zejm. pracovních sil), jako přírodně-hist. skutečnost. Za první revoluční zlom v z.m.-t. je považována neolitická revoluce, kvantitativní zvrat přinesla např. průmyslová revoluce, dnes vědeckotechnická revoluce. Pojem je zpravidla užíván ve smyslu z.m.-t. společnosti, někdy je však spojován i s dílčími oblastmi spol. produkce a reprodukce (např. z.m.-t. vědy). Nelze jej zaměňovat s marx. pojmem základna.

material-technological base base matérielle et technique materiell-technische Basis base materiale e tecnica

Richard Růžička
Václav Štědronský