Analýza spojených měření: Porovnání verzí

(import na produkční server)
 
m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 10: Řádek 10:
 
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Aaker, D. A.'' – ''Day, G. S.'': Marketing Research. New York 1986; ''Green, P. A.'' – ''Wind, Y.'': Multiattribute Decisions in Marketing: A Measurement Approach. Hinsdale, III. 1973.
 
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Aaker, D. A.'' – ''Day, G. S.'': Marketing Research. New York 1986; ''Green, P. A.'' – ''Wind, Y.'': Multiattribute Decisions in Marketing: A Measurement Approach. Hinsdale, III. 1973.
  
-- ''[[:Kategorie:Aut: Řehák Jan|Jan Řehák]]''<br />
+
''[[:Kategorie:Aut: Řehák Jan|Jan Řehák]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Řehák Jan]]
 
[[Kategorie:Aut: Řehák Jan]]
 
[[Kategorie:Metodologie/matematicko-statistické metody v sociologii]]
 
[[Kategorie:Metodologie/matematicko-statistické metody v sociologii]]
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 11. 12. 2017, 18:01

analýza spojených měření – též analýza současných či společných měření – kvantifikační postup mnohorozměrné statistické analýzy kategorizovaných dat, který přiřazuje hodnoty kategoriím několika proměnných, jejichž kombinace jsou posuzovatelem (respondentem) hodnoceny současně, tzn. že je posuzován komplexní pojem složený ze zvolených dílčích proměnných, nikoliv tyto proměnné jednotlivě. Postup spočívá v tom, že posuzovatel hodnotí (přiřazuje skóry), uspořádává nebo porovnává kombinace hodnot, tj. komplexní proměnnou, jejíž dílčí dimenze mají být kvantifikovány. Posuzuje buď všechny možné kombinace (úplný plán), nebo jejich vybranou podmnožinu (dílčí faktorový plán, většinou tzv. orthogonální plán). Kvantifikace vychází z aditivního modelu dílčích stupnic, které se skládají do stupnice komplexního pojmu, a je určena tak, aby byla maximalizována korelace součtu odvozených skórů s daty. Jde proto o kvantifikace, které jsou obsahově a interpretačně závislé na významu celého vytvořeného komplexu vlastností. Kvantifikaci lze provést pro jednotlivce, malé skupiny i velké soubory respondentů. A.s.m. se používá především při měření užitku a ve výzkumu trhu, při hodnocení obtížně kvantifikovatelných a proti sobě působících entit v s-gickém a psychol. výzkumu. Existují různé varianty metody sběru dat i modelů analýzy. A.s.m. lze upravit i tak, že kombinace vybrané k posouzení respondentem jsou tvořeny a předkládány počítačem postupně a optimálně v závislosti na předchozích odpovědích respondenta tak, aby kvantifikace byla dosažena co nejmenším počtem kroků se zajištěnou mírou přesnosti.

conjoint measurement analyse des mesures conjointes Analyse verbundener Messungen misurazione congiunta

Literatura: Aaker, D. A.Day, G. S.: Marketing Research. New York 1986; Green, P. A.Wind, Y.: Multiattribute Decisions in Marketing: A Measurement Approach. Hinsdale, III. 1973.

Jan Řehák