Anatomie politická

Verze z 10. 12. 2017, 18:52, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

anatomie politická – (z lat. anatomia, to z řec. anatome = rozseknutí) – pojem zavedený postmerkantilistickým ekonomem W. Pettym jako synomymum pojmu politická aritmetika. Použití termínu „anatomie“ navazuje na hojné, od antiky se prosazující paralely mezi fyzickým a polit. tělem (viz např. Leviathan T. Hobbese), tehdy běžně rozšířené v angl. fil. literatuře. Dnes se pojem a.p. vůbec neužívá.

political anatomy anatomie politique politische Anatomie anatomia politica

Literatura: viz aritmetika politická, merkantilismus.

-- Jiří Linhart