Aritmetika politická: Porovnání verzí

(import na produkční server)
 
m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 8: Řádek 8:
 
</div>
 
</div>
  
-- ''[[:Kategorie:Aut: Linhart Jiří|Jiří Linhart]]''<br />
+
''[[:Kategorie:Aut: Linhart Jiří|Jiří Linhart]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Linhart Jiří]]
 
[[Kategorie:Aut: Linhart Jiří]]
 
[[Kategorie:Příbuzné společenskovědní oblasti a disciplíny a jejich základní směry]]
 
[[Kategorie:Příbuzné společenskovědní oblasti a disciplíny a jejich základní směry]]
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 11. 12. 2017, 18:01

aritmetika politická – (z řec. arithmetike = počtářské umění; z řec. politike = správa obce) – pod tímto názvem byly v 17. a 18. st. rozvíjeny zákl. otázky polit. ekonomie, s-gie a ekon. a soc. statistiky. Prvním systematikem a.p. byl W. Petty, který na její předmět aplikoval metody odvozené z T. Hobbesova a F. Baconova materialismu, věd. abstrakci a dedukci. Požadoval empir. přístup opřený o statist. zkoumání jevů (popis v řeči čísel, hmotností a měr), který mu byl nástrojem pronikání do světa podstat spol. jevů. Pojem a.p. se používal hluboko v 19. st., dnes má jen hist. význam, stejně jako ekvivalentní pojem anatomie politická.

political arithmetic arithmétique politique politische Arithmetik aritmetica politica

Jiří Linhart