Beránek obětní

Verze z 10. 12. 2017, 18:52, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

beránek obětní – metaforické označení, převzaté ze Starého zákona, pro náhradní objekt agrese. Pojem b.o. se používal hovorově dávno, ale status pojmu, který význ. figuruje v teor. koncepci, získal až v teorii frustrace – agrese J. Dollarda aj. (1939). Frustrace vyvolává agresivní chování, které se však většinou nemůže obrátit proti reálnému původci, proti skutečné příčině frustrace, protože tato skutečná příčina není známa nebo původce frustrace je natolik mocný, že proti němu agresi obrátit nelze. Proto frustrovaný dav nebo masa (na psychol. a individ. úrovni samozřejmě také jedinec) obrací svou agresi k náhradnímu objektu, který je dostupný a dostatečně bezbranný. Takovým b.o. se pak stávají děti, národnostní menšiny, velmi často židé, cizinci, stoupenci odlišného náboženství, lidé nějak poznamenaní atd. Význ. je role b.o. v tzv. konspiračních teoriích společnosti.

sacrificial lamb, scapegoat bouc émissaire Opferlamm capro espiatorio

-- Miloslav Petrusek