Entita: Porovnání verzí

(import na produkční server)
 
m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 8: Řádek 8:
 
</div>
 
</div>
  
-- ''[[:Kategorie:Aut: Ransdorf Miroslav|Miroslav Ransdorf]]''<br />
+
''[[:Kategorie:Aut: Ransdorf Miroslav|Miroslav Ransdorf]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Ransdorf Miroslav]]
 
[[Kategorie:Aut: Ransdorf Miroslav]]
 
[[Kategorie:Terminologie/akční, interakční a regulativní sociální atributy, mechanismy, role, kompetence]]
 
[[Kategorie:Terminologie/akční, interakční a regulativní sociální atributy, mechanismy, role, kompetence]]
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 11. 12. 2017, 18:01

entita – (z lat. ens = jsoucí) – pojem označující něco jsoucího, existujícího, vyjadřující, že věc „je“. Pojem e. byl vytvořen v období pěstování scholastiky. Klasicky kategorii e. rozpracoval Tomáš Akvinský. Dnes se většinou vztahuje na blíže neurčené celistvé útvary skutečnosti bez ohledu na jejich reálnost či hypotetičnost (domnělost). V pejorativním odstínu má e. podobu abstrakce povýšené mylně na realitu. V anglosaské literatuře se používá výraz „entita“ pro označení věci, bytosti. V s-gii se hovoří o spol. či soc. e. většinou v souvislosti s modelovým výsekem soc. reality.

entity entité Entität entità

Miroslav Ransdorf