Euforie sociální

Verze z 21. 12. 2017, 15:28, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

euforie sociální – (z řec. euforos = dobře se nesoucí, blažený) – termín, který zavedl A. R. Radcliffe-Brown v r. 1933 pro označení stavu soc. pohody. E.s. je protikladem sociální distrofie, která vzniká, jestliže v určitém společenství jedinec překračuje morálně silně závaznou normu nebo uráží silný mravní cit. Návrat ze stavu distrofie do stavu e.s. je podle Radcliffa-Browna možný jen potrestáním viníka a posílením sankce.

social euphoria euphorie sociale soziale Euphorie euforia sociale

Literatura: Radcliff-Brown, A. R.: Primitive Law. In: Encyclopedia of Social Sciences. London 1933.

Miloslav Petrusek