Filozofie dějin

filozofie dějin viz historiozofie, dějinnost