Filozofie dějin

filozofie dějin viz historiozofie, dějinnost


Viz též heslo filosofie dějin v historickém Malém sociologickém slovníku (1970)