Harmonogram výzkumný

Verze z 11. 12. 2017, 18:02, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

harmonogram výzkumný – (z řec. harmonia = souzvuk; gramma = písmeno, záznam) – časový rozpis úkolu, v němž jsou termínovány rozhodující výzkumné fáze, příp. jednotlivé akce. H.v. má být závazný a má podléhat soc. kontrole. Jeho konkrétní podobu ovlivňují kapacity časové, personální a finanční. Určení času konání terénních akcí by se mělo řídit i spol. situací v dané lokalitě, skupině či společnosti vůbec. Správné časové vyladění výzkumu maximalizuje výzkumný efekt.

research timetable (time line, schedule) programme temporel de recherche Forschungsharmonogramm armonogramma di ricerca

Jiří Buriánek