Hnutí svépomocné

hnutí svépomocné viz hnutí, skupina svépomocná