Hodnota ekonomická

Verze z 11. 12. 2017, 18:02, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

hodnota ekonomická – vztahuje se ke zboží a převládá názor, že spočívá v užitku, který mu spotřebitel připisuje. Výsledkem odhadované výše užitku zboží je jeho cena (subjektivní nauka o hodnotě). V teorii užitku se vychází z toho, že každé zboží poskytuje, nezávisle na množství, ve kterém je spotřebováno, pozitivní užitek a že tento užitek je měřitelný. Tento názor je základem tzv. teorie mezního užitku, v níž užitek poslední spotřebované jednotky určuje hodnotu všech ostatních spotřebovaných jednotek určitého zboží. Podle Marxovy teorie je hodnota zboží určována průměrným množstvím práce použité k jeho výrobě, zboží je zpředmětněná, nediferencovaná a abstraktní práce. Pracovní teorie hodnoty tvoří základ Marxovy teorie nadhodnoty a vykořisťování. V ekonomii se Marxova teorie hodnoty neprosadila, protože se ukázala jako nevhodná metoda jak pro určování ceny, tak pro rozdělování příjmů. Typické pro ni je jednostranné zdůrazňování nákladů a přehlížení spotřebních preferencí.

economic value valeur économique wirtschaftlicher Wert valore economico

Nataša Bayerová