Hygiena sociální

hygiena sociální – (z řec. hygiena = zdraví) – 1. název pro obor sociální lékařství (v některých zemích, spec. v bývalé NDR a SSSR); 2. označení úrovně fyziologických, psych. a soc. podmínek pro zdraví obyv. V čes. zemích se těmito otázkami zabývají ze svých hledisek obory hygiena a epidemiologie, které mají též zařízení praxe s výkonnou pravomocí k sankcím, dále obor mentální hygiena, zatím provozovaný jako výzk. disciplína.

social hygiene hygiene sociale Sozialhygiene igiene sociale

Literatura: viz lékařství sociální.

Miroslav Purkrábek