KBCSg: Porovnání verzí

 
Řádek 1: Řádek 1:
<h2><span style="font-size: larger;">Knižní bibliografie české sociologie (2018)<br/>
+
<h2><span style="font-size: larger;">Knižní bibliografie české sociologie</span> (2018)<br/>
 
Nela Hesová a kol.</h2>
 
Nela Hesová a kol.</h2>
  

Aktuální verze z 28. 5. 2019, 10:14

Knižní bibliografie české sociologie (2018)
Nela Hesová a kol.

KBCSg obalka 1.jpg
Logo SOU 2.jpg

Bibliografie českých sociologických knih (a knižních publikací z příbuzných oborů) vznikla v roce 2010 v rámci projektu Dějiny a současnost české sociologie péčí pracovníků knihovny Sociologického ústavu AV ČR Nely Hesové, Lumíra Gatnara, Evy Mikolášové a Radky Taucové. Obsahuje sociologické knihy vydané na českém území do roku 2009 a soupis recenzí těchto děl; pro internetovou prezentaci v rámci Sociologické encyklopedie doplnila Nela Hesová knižní bibliografii do konce roku 2017.

Lektorovala: Alena Matuszková.

Knižní vydání: Scriptorium, Praha 2010, 240 s. ISBN 978-80-87271-27-8.

Více o Knižní bibliografii české sociologie

Vstup do bibliografie (stažení a zobrazení stránky může vzhledem k jejímu rozsahu trvat i několik sekund)