KBCSg

Verze z 21. 11. 2018, 08:18, kterou vytvořil JD (diskuse | příspěvky) (odkaz na jedinou stránku KBCSg:Bibliografie)

Knižní bibliografie české sociologie

KBCSg obalka 1.jpg
Logo SOU 1.png

vznikla v roce 2010 v rámci projektu Dějiny a současnost české sociologie péčí pracovníků knihovny Sociologického ústavu AV ČR Nely Hesové, Lumíra Gatnara, Evy Mikolášové a Radky Taucové. Obsahuje sociologické knihy vydané na českém území do roku 2009 a soupis recenzí těchto děl; pro internetovou prezentaci v rámci Sociologické encyklopedie doplnila Nela Hesová knižní bibliografii do konce roku 2017.

Lektorovala: Alena Matuszková.

Knižní vydání: Scriptorium, Praha 2010, 240 s. ISBN 978-80-87271-27-8.

Více o Knižní bibliografii české sociologie

Internetové vydání (stažení a zobrazení bibliografie může vzhledem k jejímu rozsahu trvat i několik sekund)