KBCSg:Žmavc Ivan

Žmavc IvanKnižní bibliografii české sociologie

ŽMAVC, Johann (Ivan). Elemente einer allgemeinen Arbeitstheorie: Beiträge zur Grundlegung einer neuen Wirtschafts- und Rechtsphilosophie. 1. Aufl. Bern: Scheitlin, Spring: 1906. 75 s.
ŽMAVC, Johann (Ivan). Die Gesundung des sozialen Lebens durch die angewandte Naturwissenschaft: gemeinverständliche Anregungen zu einer arbeitsgemeinverständlicheLösung der sozialen Frage. 1. Aufl. Gautzsch bei Leipzig: Dietrich, 1908. 34 s.
ŽMAVC, Ivan. Úvod do sociální energetiky. 1. vyd. Praha: F. Topič, 1919. 67 s.
ŽMAVC, Ivan. O přírodovědeckých základech sociálních náprav: čtyři sociotechnické přednášky. 1. vyd. Praha: Masarykova akademie práce, 1922. 55 s.
ŽMAVC, Ivan. Energetické základy sociotechniky: obecná nauka o lidské práci jakožto prvku vědecky založené společnosti. 1. vyd. Praha: Masarykova akademie práce, 1923. 114 s.
ŽMAVC, Ivan. Přírodovědecký rozbor funkcí sociálního úvěru: o sociotechnické racionalisaci a normalisaci peněžnictví a úvěrnictví. 1. vyd. Praha: Masarykova akademie práce, 1930. 48 s.
ŽMAVC, Ivan. O sociotechnickém dlouhodobém plánu řešení krise a o základech sociální technokracie. 1. vyd. Praha: Československá technokratická společnost, 1935. 48 s.