KBCSg:Auerhan Jan

Auerhan JanKnižní bibliografii české sociologie

AUERHAN, Jan. Technika, kvalifikace, vzdělání. 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1965. 307 s.