KBCSg:Lamser Václav

Lamser VáclavKnižní bibliografii české sociologie

LAMSER, Václav. Základy sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1966. 239 s.
LAMSER, Václav; KRATĚNOVÁ, Taťána; VODÁKOVÁ, Alena. Ekologická analýza: teoreticko-metodologický úvod. Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1967. 70 s.
LAMSER, Václav. Komunikace a společnost: úvod do teorie společenské komunikace. 1. vyd. Praha: Academia, 1969. 298 s.
LAMSER, Václav. Kulturně výchovná práce z hlediska sociální komunikace: učební text pro střední knihovnické školy, obor kulturně výchovné práce. Praha: Osvětový ústav, 1970. 53 s.
LAMSER, Václav. Využívání společenských výzkumů pro praktické řízení kulturně výchovné práce: učební text pro střední knihovnické školy, obor kulturně výchovné práce. Praha: SNTL, 1970. 19 s.
LAMSER, Václav; RŮŽIČKA, Ladislav. Základy statistiky pro sociology. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1970. 424 s.
LAMSER, Václav. Životní běh a sociální situace člověka: úvod do sociální diagnostiky. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČSR, 1972. 209 s.