KBCSg:Urbánek Eduard: Porovnání verzí

imported>JD
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 4. 12. 2018, 00:20

Urbánek EduardKnižní bibliografii české sociologie

URBÁNEK, Eduard. Struktura a dynamika třídní společnosti: příspěvek k teorii a metodologii analýzy třídní společnosti. Praha: Universita Karlova, 1966. 142 s.
URBÁNEK, Eduard; BAUMANN, Bedřich (eds.). Antologie textů ze současné sociologické teorie ve Spojených státech amerických. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 119 s.
URBÁNEK, Eduard (ed.). Antologie textů z díla Maxe Webera. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 76 s.
URBÁNEK, Eduard (ed.). Antologie z německé sociologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 81 s.
URBÁNEK, Eduard. K pojetí obecné sociologie: studijní materiál pro profesory filosofie a společenských nauk na výběrových školách. Ústí nad Labem: Krajský pedagogický ústav, 1969. 18 s.
URBÁNEK, Eduard. Lenin a sociologie: studijní materiál pro profesory společenských nauk na středních školách a pro učitele občanské výchovy. Ústí nad Labem: Krajský pedagogický ústav, 1970. 7 s.
URBÁNEK, Eduard. Dějiny marxistického sociologického myšlení v období 2. internacionály. 1. vyd. Praha: SPN, 1978. 153 s.
URBÁNEK, Eduard. Marxismus v konfrontaci s buržoazní koncepcí sociální role: role, masky, charaktery. Praha: Universita Karlova, 1979. 150 s.
URBÁNEK, Eduard. Systém marxistické sociologie: teorie a metody v soudobé sociologii: konfrontace marxistické sociologie s buržoazní sociologií. 1. vyd. Praha: SPN, 1981. 176 s.
URBÁNEK, Eduard. Bedřich Engels a aktuální problémy marxisticko-leninské sociologie. Praha: Univerzita Karlova, 1985. 129 s.
URBÁNEK, Eduard. Aktuální otázky sociologické metodologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1986. 114 s.
URBÁNEK, Eduard. Kapitoly z marxistické sociologické teorie. 1. vyd. Praha: SPN, 1987. 91 s.
URBÁNEK, Eduard. Kapitoly z marxistické sociologické teorie. Díl II. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1988. 133 s.
URBÁNEK, Eduard. Kritika fenomenologické sociologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1989. 142 s.
URBÁNEK, Eduard. Rozvoj marxisticko-leninské sociologie na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1. vyd. Praha: Vydavatelství novinářů MON, 1989. 238 s.
URBÁNEK, Eduard (ed.). Studie z dějin sociologie a sociologické teorie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 134 s.
URBÁNEK, Eduard (ed.). Proměny současné sociologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 121 s.