Konstrukce sociální reality

konstrukce sociální reality viz definice situace, společnost