Mítink: Porovnání verzí

(import na produkční server)
 
m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 8: Řádek 8:
 
</div>
 
</div>
  
-- ''[[:Kategorie:Aut: Prorok Vladimír|Vladimír Prorok]]''<br />
+
''[[:Kategorie:Aut: Prorok Vladimír|Vladimír Prorok]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Prorok Vladimír]]
 
[[Kategorie:Aut: Prorok Vladimír]]
 
[[Kategorie:Terminologie/veřejnost a veřejné mínění]]
 
[[Kategorie:Terminologie/veřejnost a veřejné mínění]]
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 11. 12. 2017, 18:02

mítink – (z angl. meeting) – setkání, schůze, shromáždění, veř. jednání. Specif. smyslu nabývá m. jako jedna z forem polit. komunikace, společného řešení otázek polit. a soc. povahy. V tomto kontextu bývá úkolem m.: 1. pomocí bezprostředního dialogu vůdců, vedení, členů skupiny nebo sympatizujících osvětlit, vyjasnit určitý spol. nebo skup. důležitý problém; 2. vyvolat prostřednictvím přímého kontaktu emocionální vazby mezi představiteli dané skupiny (polit. strany, hnutí apod.) a její členskou základnou či sympatizujícími; 3. vytvořit a prohloubit na základě kolekt. emocionálního prožívání problému a jeho řešení vazby mezi členy hnutí nebo sympatizujícími. Ve sportu se termínem m. rozumí utkání, zápas, řada dostihových dnů.

meeting réunion, meeting, manifestation Arbeitsplatz meeting, manifestazione

Vladimír Prorok