Metoda kupónová

Verze z 11. 12. 2017, 18:02, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)

metoda kupónová – jedna z metod převodu majetku státu na jiné osoby. „Kupónem“ se pro tyto účely rozumí cenný papír na jméno, který opravňuje ke koupi akcií určených k prodeji za kupóny. Kupón je nepřevoditelný a práva s ním spojená přecházejí pouze na dědice. V bývalém Československu bylo zvolení m.k. privatizace v r. 1991 zdůvodňováno především nedostatkem peněžních prostředků na straně obyv., zrychlením celkového procesu privatizace i momentem sociální spravedlnosti. Ze s-gického hlediska je m.k. specif. formou participace občanů na ekon. činnosti.

voucher method méthode des coupons Kuponprivatisierung metodo con coupon

Literatura: Zákon o velké privatizaci z 26. 2. 1991.

Irena Keményová