Metoda kupónová

Verze z 3. 2. 2018, 22:04, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

metoda kupónová – jedna z metod převodu majetku státu na jiné osoby. „Kupónem“ se pro tyto účely rozumí cenný papír na jméno, který opravňuje ke koupi akcií určených k prodeji za kupóny. Kupón je nepřevoditelný a práva s ním spojená přecházejí pouze na dědice. V bývalém Československu bylo zvolení m.k. privatizace v r. 1991 zdůvodňováno především nedostatkem peněžních prostředků na straně obyv., zrychlením celkového procesu privatizace i momentem sociální spravedlnosti. Ze s-gického hlediska je m.k. specif. formou participace občanů na ekon. činnosti.

voucher method méthode des coupons Kuponprivatisierung metodo con coupon

Literatura: Zákon o velké privatizaci z 26. 2. 1991.

Irena Keményová