Nookracie

nookracie – (z řec. noos = duch, kratos = vláda) – pojem významově blízký teokracii, a který v čes. myšlenkové tradici zahrnuje ultrakonzervativní a výrazně nedemokr. teologické polit. teorie, požadující zavedení volebního cenzu přihlížejícího k morální zachovalosti voliče a diskriminujícího mládež a ženskou část populace. Podle těchto teorií volební právo měly mít jen ty ženy, které byly mnohonásobnými matkami, a řeholnice, „váha“ voliče měla stoupat s věkem. Vláda měla mít autokratický charakter s přísnými středověkými tresty (mj. upálením), měla trestat sexuální deviace, nevěru a prohřešky proti náb. dogmatům. Stát v intencích středověkého státu měl pečovat o chudé, být nadstranickým, organizovat veř. prospěšnou činnost. Nookratické polit. doktríny tvořily krajní křídlo polit. klerikalismu a klerofašismu a měly své odpůrce i uvnitř katolicismu, z něhož ideově vycházely.

noocracy noocratie Nookratie noocrazia

Jiří Linhart