Pansociologismus

pansociologismus – (z řec. pan = vše) – snaha rozšířit sféru vědní kompetence s-gie i na ty fenomény, které s-gicky vysvětlitelné nejsou nebo nejsou vysvětlitelné dostatečně. P. je vlastně ad absurdum dovedenou Durkheimovou ideou, že soc. jevy mohou být vysvětleny jen samy ze sebe, nikoliv reduktivním krokem na úroveň jiných jevů nesoc. povahy. P. se někdy označuje také jako sociologický imperialismus. Není však možné jej zaměnovat za oprávněnou snahu s-gie doplňovat partikulární výklady jednotlivých spec. věd výklady s-gickými. Podstatou s-gie je právě to, že partikulární jevy uvádí do dalších souvislostí, které spec. vědy neberou víceméně vědomě v úvahu, např. ekon. jevy do souvislosti s jevy náb., právními či estetickými apod. Proces sociologizace některých vědních oborů, např. ekologie, nelze chápat jako výraz pansociologismu.

pansociologism pansociologisme Pansoziologismus pansociologismo

Miloslav Petrusek