Populace zajatá

populace zajatá – metaforické označení pro větší skupiny osob, jejichž členové se pravidelně a často stávají respondenty v s-gických šetřeních, zejm. v dotazníkových šetřeních různého druhu. Jako příklad p.z. se často uvádějí vysokoškolští studenti, kteří jsou výzkumníkům nejsnadněji k dispozici. P.z. není samozřejmě totožná s panelovým souborem (viz šetření panelové).

imprisoned population population prisonnière popolazione reclutata

Miloslav Petrusek