Psychohistorie

Verze z 2. 3. 2018, 15:33, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

psychohistorie – (z řec. psýché = duše; historia = zvídání) – aplikace poznatků psychoanalýzy při interpretaci dějin, zejm. velkých hist. postav v kontextu doby a společnosti, jejich celoživotního úsilí nalézt vlastní osobní identitu ve spol. danostech. Vedle psychoanalytické interpretace vývoje a struktury osobnosti v dějinném procesu se psychohistorická metodologie používá také při výzkumu nár. charakteru a soc.-psychol. invariant v určitém sociokult. dějinném rámci.

psychohistory psychohistoire Psychohistorie psicostoria

Literatura: Černoušek, M.: Potřeba psychohistorie. Český časopis historický, 1990; Erikson, E. H.: Young Man Luther. Praha 1968; Moore, N.: Psychohistory. Stockholm 1985.

Michal Černoušek