Public health: Porovnání verzí

m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 8: Řádek 8:
 
</div>
 
</div>
  
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Report'' of WHO Expert Commitee on Postgraduate Training in Public Health. 1973; viz též [[zdraví]].
+
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Report of WHO Expert Commitee on Postgraduate Training in Public Health''. 1973; viz též [[zdraví]].
  
 
''[[:Kategorie:Aut: Purkrábek Miroslav|Miroslav Purkrábek]]''<br />
 
''[[:Kategorie:Aut: Purkrábek Miroslav|Miroslav Purkrábek]]''<br />

Aktuální verze z 2. 3. 2018, 15:44

public health – (angl. veřejné zdraví) – teorie a praxe veřejného zdravotnictví uskutečňovaná v USA a Velké Británii. Představuje široce pojatou péči o zdraví, v níž se klade důraz na její spol. působení a na aktivní účast lidí na ní. P.h. je zaměřeno na předcházení nemocem, prodlužování života, posilování zdraví (health promotion) a rozvíjení efektivní péče lidí o zdraví cestou organizovaného úsilí společnosti. V angl. pojetí se p.h. prakticky uskutečňuje pomocí organizace poskytující zákl. spol. zdravotní služby za řízení veř. zdravotnického lékaře (medical officer). Zákl. článkem je místní zdravotnická jednotka (local health unit), řízená místním samosprávným orgánem. K jejím funkcím patří i zabezpečování péče o matku a dítě a kontrola infekčních nemocí, sanitace prostředí, vedení dokumentace pro statist. účely, zdravotní výchova veřejnosti, služby sester veř. zdravotnictví (public health nursing), lékařská péče a často též školní zdravotní služba. Místní zdravotní jednotka vytváří administrativní rámec i pro širší spol. zdravotní služby, jako je péče o staré občany, o invalidy, o chronicky nemocné a nelůžkové služby duševního zdraví. V Anglii jsou soc. služby a veř. zdravotnické služby spojeny na úrovni místní správy, kdežto v USA většinou fungují odděleně. Místní zdravotní jednotka se podle velikosti míst stará o několik tisíc až o statisíce obyv. Teorie a praxe p.h. má nejsilnější pedagogické zázemí v USA se sítí postgraduálních škol (zpravidla pořádají jednoroční postgraduální studium), kde studují nejen lékaři, ale i ekonomové, psychologové, sociologové, statistici aj. Absolvent dosahuje po složení zkoušek hodnosti MPH (Master in Public Health).

public health santé publique public health

Literatura: Report of WHO Expert Commitee on Postgraduate Training in Public Health. 1973; viz též zdraví.

Miroslav Purkrábek