Teritorialita

Verze z 8. 3. 2018, 15:47, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

teritorialita – pojem užívaný ve specif. významu v sociobiologii pro označení chování živočichů, jímž brání relativně fixovaný prostor proti jeho obsazení nebo užití jiným členem téhož druhu. Je to vyjádření monopolního práva na užívání zdrojů v daném prostoru. P. L. van den Berghe spojil velmi důmyslně problém t. s agresivním chováním a navrhl kauzální model vztahů mezi populačním tlakem, růstem potřeb, teritorialitou, hierarchií a agresí. T. se netýká mezidruhových vztahů: teritoriální nejsem, když vyháním ze zahrady krtka, ale když vyháním sousedovy děti. Problémem t. se velmi důmyslně a atraktivně zabýval R. Ardrey. V ekologii se t. rozumí spíše zákl. formy používání teritoria a akvatoria jedinci toho či onoho druhu. Rozlišuje se planktonová, stabilní, sídelní a nomádní t., přičemž poslední dvě jsou ze s-gického hlediska nejdůležitější. T. má mimořádný význam pro regulaci počtu populace určitého druhu.

territoriality territorialité Territorialität territorialità

Literatura: Ardrey, R.: The Territorial Imperative. New York 1968; Van den Berghe, P. L.: Bringing Beasts Back In. Toward a Biosocial Theory of Agression. American Sociological Review, 39, 1974.

Miloslav Petrusek