Událost: Porovnání verzí

m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 8: Řádek 8:
 
</div>
 
</div>
  
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Luhmann, N.'': Soziale Systeme. Frankfurt a.M. 1984; ''Mc Iver, R. M.'': Social Causation. Boston, Mass. 1942.
+
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Luhmann, N.'': Soziale Systeme. Frankfurt a. M. 1984; ''Mc Iver, R. M.'': Social Causation. Boston, Mass. 1942.
  
 
''[[:Kategorie:Aut: Mucha Ivan|Ivan Mucha]]''<br />
 
''[[:Kategorie:Aut: Mucha Ivan|Ivan Mucha]]''<br />

Aktuální verze z 9. 3. 2018, 10:39

událost – v běžném pojetí význ. krátkodobý děj přerušující každodennost nebo běžný chod, řád života jednotlivce či skupiny společnosti. Životní u. jsou tzv. demografické události, význ. oslavy, vyznamenání, cesty, dědictví apod. Hist. u. jsou války, revoluce, změny režimů, vládců, ale i velké vynálezy atd. U. jsou důležitými mezníky v průběhu tzv. sociálního času. Ve specif. s-gickém smyslu se pojem u. vyskytuje v teorii soc. systému; jde o pojem, který je v jistém smyslu možné považovat za synonymum pojmu element (prvek) struktury, který ji aktualizuje. U. je nejmenší časový moment, temporální atom. U. se nemohou měnit, protože mezi jejich vznikáním a zanikáním není trvání. Pouze struktury udržují kontinuitu relativně konstantní. Pojem u. má specif. význam v Luhmannově teorii, kde jsou u. časově (punktuálně) fixované děje. Ukazují se jen jednou v nejmenším časovém prostoru (specious present). Jsou neopakovatelné a mohou být také označovány za elementární jednotky procesu. U. mění stav systému. Struktury a události nemohou být pozorovány či uvažovány izolovaně. Autopoietická reprodukce systému (viz autopoiesis) se děje „od události k události“. Podle Luhmanna je ale zjednodušením tvrdit, že u. jsou příčinami strukturálních změn.

event événement Ereignis evento, avvenimento

Literatura: Luhmann, N.: Soziale Systeme. Frankfurt a. M. 1984; Mc Iver, R. M.: Social Causation. Boston, Mass. 1942.

Ivan Mucha