Umwelt

Verze z 9. 3. 2018, 10:45, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Umwelt – (něm. výraz) – okolí, prostředí, svět obklopující člověka. U. je jeden ze zákl. pojmů obecné teorie systémů. Vše, co leží za hranicemi systému, je U. Systém a U. jsou komplementární. Existence systému je závislá na schopnosti přizpůsobit se U. nebo jej změnit. V antropologii vyjadřuje pojem U. prostor obklopující živý organismus, který má vliv na jeho aktuální chování. Pro J. V. Uexkülla je U. souhrnem podnětů, které jsou určitým způsobem přítomné díky specif. organizaci vnímání organismu. N. Luhmann mluví o diferenciaci U. (Umweltdifferenzierung) a má tím na mysli takovou diferenciaci, kterou systém předjímá k vytvoření vhodných způsobů reakce, pozornosti a zpracování prožitků. Toto pojetí souvisí s Luhmannovou koncepcí autopoietických systémů (viz autopoiesis). Příbuznými pojmy jsou svět sociální a Lebenswelt.

Umwelt, environment Umwelt, environnement Umwelt Umwelt

Literatura: Luhmann, N.: Soziale Systeme. Frankfurt a. M. 1984; Preiser, W. P. E. ed.: Environment Design Research. Strondsbourg 1973.

Ivan Mucha