Univerzálie evoluční

Verze z 9. 3. 2018, 10:46, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

univerzálie evoluční – (z lat. universus = všeobecný, veškerý) – termín zavedený T. Parsonsem (1964) pro objasnění mechanismů vývojové změny. Podle Parsonse postupuje sociokult. vývoj podobně jako organický vývoj přes variace a diferenciace od jednoduchých ke stále složitějším formám. Procesy diferenciace přitom vystupují jako forma soc. změny, jako způsob, jímž si systém zajišťuje udržení rovnováhy, která byla narušena. Diferenciace je spjata se vznikem nových, adaptivnějších struktur, které přebírají funkci těch prvků soc. systému, jež plní svou funkci neuspokojivě. Podle Parsonse v průběhu soc. evoluce vznikly v některých společnostech určité soc.-adaptační mechanismy (náboženství, soc. organizace, technologie, peníze, tržní systém, obecný právní systém aj.), které danému soc. systému umožnily efektivněji zajistit udržení homeostatické rovnováhy. Protože tyto mechanismy přispívají k optimálnímu řešení problémů, jsou postupně přejímány dalšími společnostmi a získávají tak status evolučních univerzálií.

evolutionary universals universaux évolutionnaires evolutionäre Universalien universali evolutivi

Literatura: Parsons, T.: Evolutionary Universals in Society. In: American Journal of Sociology, 1964, č. 3.

Václav Soukup