Výzkum sociologický (MSgS)

Verze z 3. 11. 2018, 03:32, kterou vytvořil JD (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

výzkum sociologický (MSgS). Systematické vyšetřování, popisování, analýza a výklad společenských jevů, založené na sběru informací o existující společnosti. Sociologický výzkum se dělí na sociologický průzkum a základní sociologický výzkum; hranice dělení je přibližná. Je-li nutné přesnější určení, užívá se místo termínu „sociologický výzkum“ termínu „sociologický empirický výzkum“.

Sociologický průzkum je sociologický výzkum, jehož výsledků se převážně užívá ke splnění konkrétních opatření společenské praxe. Jmenuje se tak i činnost, jejímž cílem nejsou výsledky vědecké, nýbrž praktické, a zejména činnost jednoduššího charakteru.

Sociologický základní výzkum je takový sociologický výzkum, jehož výsledků se převážně užívá k doplnění a rozšíření současných znalostí o společnosti, použitelných k účelům nikoli předem úzce specifikovaných.

Přemysl Pergler