Žvást

Verze z 10. 12. 2017, 18:57, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (import na produkční server)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

žvást – též žvástání, tlachání či plkání – hovorové až slangové výrazy pro v zásadě bezobsažný, jazykově nevytříbený písemný nebo mluvený projev (řečový akt). Ve věd. slangu se ž. nazývá neambiciózní, ryze formální text zpracovaný na základě neatraktivní soc. objednávky. Ž. je též označení soc. komunikace typicky rekreačního a zábavného charakteru, resp. její zčásti ritualizované formy vytvářející zdání dialogu, výměny informací, myšlenkové blízkosti, intimity. Ž. redukuje anxiozitu, nudu a nervozitu v soc. kontaktu tím, že obrací pozornost na jevy důvěrně známé, nekonfliktní, všeobecně akceptované jako lidské potřeby a hodnoty (děti, rodina, jídlo, počasí, erotika, různé hry a povyražení) a konflikty a tenze prostřednictvím pomluv, klevet a drbů symbolicky přenáší na jiné, nepřítomné známé. V rétorice se ž. vyskytuje jako forma projevu či dialogu, která má překlenout soc. distanci, získat časový prostor pro koncentraci myšlenek, opatření potřebných informací, dešifrování záměrů a cílů partnera. V parlamentní praxi je ž. součástí kunktátorské či obstrukční taktiky usilující o max. prodloužení jednání, oddálení řešení či zesměšnění instituce. Pro termín dosud chybí vhodný odborný název.

nonsense, rubbism, garbage racontar, bobard Quatsch, Gefassel, Geschwätz ciarla

-- Jiří Linhart