Antropologie psychologická: Porovnání verzí

(import na produkční server)
 
m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 10: Řádek 10:
 
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Bourguignon, E.'': Psychological Anthropology: An Introduction to Human Nature and Cultural Diferences. New York 1979; ''Hsu, F.'': Psychological Anthropology: Approaches to Cultures: Readings in Psychological Anthropology. New York 1967.
 
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Bourguignon, E.'': Psychological Anthropology: An Introduction to Human Nature and Cultural Diferences. New York 1979; ''Hsu, F.'': Psychological Anthropology: Approaches to Cultures: Readings in Psychological Anthropology. New York 1967.
  
-- ''[[:Kategorie:Aut: Soukup Václav|Václav Soukup]]''<br />
+
''[[:Kategorie:Aut: Soukup Václav|Václav Soukup]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Soukup Václav]]
 
[[Kategorie:Aut: Soukup Václav]]
 
[[Kategorie:Příbuzné společenskovědní oblasti a disciplíny a jejich základní směry]]
 
[[Kategorie:Příbuzné společenskovědní oblasti a disciplíny a jejich základní směry]]
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 11. 12. 2017, 18:01

antropologie psychologická – antropol. subdisciplína zahrnující široké spektrum výzkumů osobnosti a kultury. Do am. kulturní antropologie zavedl pojem a.p. v průběhu 60. l. 20. st. F. Hsu jako alternativní označení etnopsychol. výzkumů, rozvíjených v rámci školy kultura a osobnost. Vedle výzkumů tradičně orientovaných na problematiku ontogeneze lidské psychiky v různých kulturách světa se a.p. stále více soustřeďuje na systematické studium struktury a funkce procesů vnímání a myšlení v konkrétním kult. kontextu. V centru zájmu a.p. však nadále zůstává výzkum vztahů osobnosti a kultury s důrazem na studium socializace a enkulturace, dále pak mezikult. výzkumy emotivních a kognitivních procesů, studium biol. a kult. determinant lidského chování a prožívání, analýza frustrací, deprivací a duševních nemocí v různých společnostech atd.

psychological anthropology anthropologie psychologique psychologische Anthropologie antropologia psicologica

Literatura: Bourguignon, E.: Psychological Anthropology: An Introduction to Human Nature and Cultural Diferences. New York 1979; Hsu, F.: Psychological Anthropology: Approaches to Cultures: Readings in Psychological Anthropology. New York 1967.

Václav Soukup