Autarkie

autarkie – (z řec. autarkeia, to z autos = sám, arkeo = stačím) – stav naprosté hosp. soběstačnosti. A. byla charakteristická pro některá tradiční společenství, i když i zde byla od raných dob redukována rozvojem směny. Naprostá a. byla vždy výjimkou, na druhé straně existují doklady o tom, že ještě v 19. st. v Evropě žila řada odlehlých usedlostí téměř zcela autarkně. Ze soc. hlediska znamená a. především značnou míru sociální kontroly a zpravidla také nedůvěru až hostilitu vůči vnějšímu světu. Pojí se také s rigidním rozvržením autority uvnitř izolovaného celku, které je nezbytné pro přežití soc. autonomní jednotky. Snahou o dosažení naprosté nezávislosti na vnějším světu a hosp. a. se vyznačovaly některé extrémní skupinky komunitního hnutí konce 60. a počátku 70. l. Jejich pokusy však končily buď rozpadem komunity, anebo přechodem k tradičnímu hospodaření farmářského typu.

autarky autarcie Autarkie autarchia

Literatura: Lacroix, B.: L'utopie communautaire. Paris 1981.

Jan Keller