Biosociologie

Verze z 11. 12. 2017, 18:01, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

biosociologie1. disciplína, která údajně vznikla či vzniká na rozhraní biologie a s-gie a snaží se ustavit teorii a výzkum soc. života nejen člověka, ale i subhumánních živočichů, a demonstrovat propojení biol. procesů s procesy soc. interakce; 2. nepřesné, ale dosti obvyklé (v adjektivní formě) označení pro s-gické koncepce, které se snaží vysvětlit soc. chování člověka především biol. činiteli. V prvním významu jde o disciplínu spíše fiktivní, reálně existující etologie, ekologie a v poslední době sociobiologie funkci hypotetické b. totiž již dávno reálně plní. B. se nesprávně a mylně ztotožňuje se sociobiologií. V druhém významu jde o koncepce, které reprezentuje v klasické s-gii např. biosoc. hypotéza rus.-fr. sociologa J. V. de Robertyho, v novější s-gii studie P. L. van den Berghehoagresi a teritorialitě aj. Soudobá s-gie věnovala biologii poměrně málo pozornosti a využití jejích poznatků rozhodně neodpovídá dynamickému rozvoji tohoto oboru. Studie A. Mazura je seriózním pokusem využít a s-gicky interpretovat výsledky neuroendokrinologie, existují biosociologické práce, které téma biologického v soc. a humánním popularizují a někdy až nepřiměřeně atraktivizují (např. L. Tiger, R. Fox, R. Ardrey, u nás je známa D. Morrisova Nahá opice, která k tomu, co lze označit jako b., evidentně patří).

biosociology biosociologie Biosoziologie biosociologia, sociologia biologica

Literatura: Kunkel, J. H.: Sociobiology versus Biosociology. The American Sociologist, 12, č. 2; Mazur, A.: Biosociology. In: Shon, J. F. ed.: The State of Sociology. London 1981; Roberty de, J. V.: Nouveau programme de sociologie. Paris 1904; Sorokin, P. A.: Sociologické nauky přítomnosti. Praha 1936; Tiger, L.Fox, R.: The Zoological Perspective in Social Science. Man, I., 1966, č. 1.

Miloslav Petrusek