Demarchie

demarchie – (z fr. démarche = chůze, kroky, postup) – neologismus, který se pokusil do polit. vědy zavést F. A. von Hayek, aby odlišil svou představu o optimálním soc. řádu od standardního, zneužívaného a dezinterpretovaného pojmu demokracie. Slovo d. má vyjadřovat skutečnost, že vůle většího počtu lidí má autoritu a je pro zbytek lidí závazná pouze tehdy, jestliže ona většina prokáže svůj úmysl jednat spravedlivě tím, že se podřídí obecnému pravidlu. Jde tedy o systém, v němž to, co dává většině legitimní moc, není holá síla, nýbrž prokázané přesvědčení, že to, co nařizuje, považuje taky za správné. Hayekovo pojetí d. patří do té myšlenkové tradice, která pokládá demokracii za nejlepší soc. polit. systém, který je však ohrožen řadou vnitřních paradoxů, na něž upozornil již A. Ch. Tocqueville, systematicky pak zejm. K. Popper. Jedním z nich je právě paradox většiny, která by svým rozhodnutím mohla samu demokracii zničit. Tomu a diktátu většiny chce Hayek terminologicky předejít svým pojmem demarchie.

demarchy démarchie Demarchie demarchia

Literatura: Hayek, F. A. von: Právo, zákonodárství a svoboda, sv. 3. Praha 1991.

Miloslav Petrusek