Etnicita: Porovnání verzí

(import na produkční server)
 
imported>Admin
(Přidána poslední věta Viz též heslo společnost multikulturníPetruskových Společnostech (2006))
 
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 8: Řádek 8:
 
</div>
 
</div>
  
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Cohen, R.'': Ethnicity: Problem and Focus in Anthropology. ''Annual'' Review of Anthropology, ''7'', 1978; ''Thompson, R. H.'': Theories of Ethnicity. A Critical Appraisal. New York 1989; viz též [[etnikum]].
+
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Cohen, R.'': Ethnicity: Problem and Focus in Anthropology. ''Annual Review of Anthropology'', ''7'', 1978; ''Thompson, R. H.'': Theories of Ethnicity. A Critical Appraisal. New York 1989; viz též [[etnikum]].
  
-- ''[[:Kategorie:Aut: Hubinger Václav|Václav Hubinger]]''<br />
+
''[[:Kategorie:Aut: Hubinger Václav|Václav Hubinger]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Hubinger Václav]]
 
[[Kategorie:Aut: Hubinger Václav]]
 
[[Kategorie:Terminologie/etnikum, národ, rasa]]
 
[[Kategorie:Terminologie/etnikum, národ, rasa]]
 +
----
 +
<span class="see-also">Viz též heslo [[společnost multikulturní (PSpol)|společnost multikulturní]] v [[PSpol|Petruskových Společnostech (2006)]]</span><br />
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 21. 9. 2020, 08:16

etnicita – (z lat. ethnicus = pohan, pohanský, to z řec. ethnos = národ, národnost, kmen, rasa apod.) – vzájemně provázaný systém kult. (materiálních a duchovních), rasových, jazykových a teritoriálních faktorů, hist. osudů a představ o společném původu, působících v interakci a formujících etnické vědomí člověka, jeho etnickou identitu a orientaci. Pro uznání uvedených faktorů jako etnicky příznačných je nutná jejich hromadnost (s níž je spojen pocit sounáležitosti), trvalost (přecházení z generace na generaci), omezená variabilita (relativní stabilita), obecná srozumitelnost a přijatelnost a vzájemná komplementárnost. Všechny etnické příznaky nemusí nutně sdílet všichni příslušníci etnika, které je etnicitou vymezeno. E. je jednou ze zákl. charakteristik člověka jako spol. a kult. bytosti. Je to komplexní a dynamický otevřený znakový systém vzájemně a trvale se ovlivňujících prvků, které vznikají, reprodukují se a zanikají v kultuře a ve společnosti. Tento obecný systém reálně existuje pouze v jedinečných hist. proměnlivých podobách. Jako svého druhu nástroj diferenciace lidstva na skupiny, jejichž vzájemná odlišnost a vnitřní homogenita jsou vyjádřeny kult., se často užívá ve významu etnické příslušnosti. Některé prvky systému e. existují vůči svým nositelům jakoby objektivně (např. teritorium, jazyk), jiné subjektivně (postoje, zvyklosti, hodnotový systém). Jako celek je e. součástí kultury; je to kulturou komunikovaná kult. diference i totožnost. Prvkem e. se může stát pouze to, co odlišuje člověka od ne-lidské reality, ale současně cokoli z toho. Obecně platí, že e. nemá sama o sobě žádnou kvalitu, pouze je nebo není přítomna. U člověka je přítomna vždy, tento empir. prázdný znakový systém je v reálném životě vždy naplněn konkrétními významy. Nositelem e. v její autentické podobě je jednotlivec, ale jeho e. dostává smysl teprve členstvím ve skupině s e. stejnou nebo jinou.

ethnicity ethnicité Ethnizität etnicità

Literatura: Cohen, R.: Ethnicity: Problem and Focus in Anthropology. Annual Review of Anthropology, 7, 1978; Thompson, R. H.: Theories of Ethnicity. A Critical Appraisal. New York 1989; viz též etnikum.

Václav Hubinger


Viz též heslo společnost multikulturníPetruskových Společnostech (2006)