Exegetika: Porovnání verzí

m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
 
Řádek 8: Řádek 8:
 
</div>
 
</div>
  
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Hruschka, J.'': Das Verstehen von Rechtstexten. ''Münchener'' Universitätsschriften, Reihe der juristischen Fakultät, sv. 22, 1972.
+
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Hruschka, J.'': Das Verstehen von Rechtstexten. ''Münchener Universitätsschriften, Reihe der juristischen Fakultät'', sv. 22, 1972.
  
 
''[[:Kategorie:Aut: Major Ladislav|Ladislav Major]]''<br />
 
''[[:Kategorie:Aut: Major Ladislav|Ladislav Major]]''<br />

Aktuální verze z 21. 12. 2017, 15:34

exegetika – (z řec. exégésis = výklad, uvedení) – teorie a zároveň dovednost souvislého kritického výkladu, interpretace textu. Cílem takového výkladu je dešifrování textu, odkrytí jeho nejhlubšího a nejautentičtějšího smyslu. E. bývá uváděna do souvislosti s hermeneutikou, jejíž rámec je však zejm. od W. Diltheye širší, neboť zahrnuje také výklad ostatních forem, v nichž se vyjadřuje, objektivuje duchovní život člověka (např. uměl. díla). E. má dvě hlavní podoby: 1. teologickou, která se zabývá výkladem textu bible (pomocí jazykové a hist. kritiky se např. snaží objasnit rozdíly a rozpory mezi Starým zákonem a Novým zákonem); 2. právní, jež se zabývá výkladem právních norem, což má význam pro jejich správnou aplikaci na jednotlivé konkrétní případy.

exegetics exégèse Exegetik esegetica

Literatura: Hruschka, J.: Das Verstehen von Rechtstexten. Münchener Universitätsschriften, Reihe der juristischen Fakultät, sv. 22, 1972.

Ladislav Major